Súkromie

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté www.darceky.vychytane.sk prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám.  Www.darceky.vychytane.sk bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.